Škola online aneb škola bez serveru

Již delší dobu přemýšlím, proč bych měl mít ve škole server, případně servery. Jsou školy, které potřebují server např. pro Bakaláře, ale pokud je nemáte? Zkusme vypnout servery, ušetříme za jejich správu, údržbu a náklady na elektrickou energii.

Pojďme udělat školu bez serveru. Představím vám cestu, na kterou jsme se vydali na jedné vesnické škole.

Ve škole je cca 130 počítačů a notebooků a k tomu další 10 zařízení v připojené mateřské škole. Školní informační systém je SkolaOnLine. Škola používala na stanicích pouze lokální účty a jako operační systém používala Windows 10 Home a Pro, někteří uživatelé neměli vytvořeny vlastní účty. Jako kancelářský balík využívala LibreOffice, Office 365 online, případně desktopové aplikace Office ve verzi od 2007 do 2013. Toto nejednotné prostředí bylo komplikované, jak pro správu, tak i pro uživatele, kteří na každém počítači měli k dispozici různé aplikace pro práci. Stejně tak univerzální účty u sdílených počítačů představovaly bezpečnostní riziko. Instalace aplikací pro ICT koordinátora byla velmi složitá.

Protože škola měla zaregistrovanou licenci Office 365 A1 a všichni žáci i učitelé měli zřízený účet rozhodla se škola zakoupit si licenci M365 A3. Tato licence obsahuje upgrade operačního systému na Windows Edu, desktopové licence Office 365, cloudovou správu Microsoft Endpoint Manageru (Intune), bezpečnostní řešení Microsoft Defender for Endpoint Plan1, Univerzální tisk atd.

Krok 1

Prvním krokem bylo pořízení licence. Pořízení licence bylo velmi rychlé. Škola využila licencování CSP a současně s nákupem požádala i o licenční klíče pro přechod z Win Home na Edu. U všech uživatelů došlo ke změně licence z Office A1 na M365 A3. Změna licence přinesla uživatelům možnost využívat na vlastních zařízeních stejný software jako ve škole. Toto platí i pro žáky. Tato změna je velmi rychlá a pro uživatele nepředstavuje žádnou změnu.

Krok 2

Druhým krokem byla registrace počítačů do AzureAD. Protože počítače měli za roky používání nainstalované různé programy, bylo rozhodnuté, že se všechny obnoví do továrního nastavení a současně nasadí pomocí Windows Autopilot. Tato služba umožňuje rychlejší nasazení zařízení bez zásahu správců.
Byl vytvořen instalační profil a připraveny konfigurační profily. Na všechny stanice se instaloval desktopový balík Office a Microsoft Defender for Endpoint. Další programy se již instalují podle potřeby. Jiná je konfigurace pro sdílené zařízení, jiná pro provozní zaměstnance nebo pro učitele. Současně byly zrušeny univerzální účty a každý uživatel se začal přihlašovat svým vlastním účtem. Jednotné přihlašování, SSO, bylo využito i pro další služby, které škola využívá.

Po obnovení byl proveden hardwarový otisk a zařízení bylo zaregistrované ve Windows Autopilot. Samotné první spuštění již probíhá pomocí uživatelů, kteří mají dané zařízení přiřazené. U nesdílených zařízení je automaticky nastavené připojení OneDrive a nastaveno zálohování Dokumentů, Obrázků a Plochy na OneDrive.

U všech počítačů byl ověřena kompatibilita s Windows 11 a většina byla migrována na Windows 11.

Krok 3

Dalším krokem bylo přidání tiskáren. Ve škole používají starší tiskárny. Ty byly pomocí aplikace Univerzální tisk připojeny do AzureAD a pomocí Endpoint manageru připojeny ke stanicím. Protože jde o starší tiskárny, bylo potřeba někde nainstalovat konektor. Tento byl nainstalován na počítač s Windows 10, který jinak slouží k řízení jazykové učebny. Současně plánují pořízení nové hlavní tiskárny a škola zvažuje pořízení tiskárny, která umí přímo komunikovat s AzureAD.

Krok 4

Posledním krokem bylo připravení aplikací, které se instalují na stanice a zaškolení ICT koordinátora. Podle potřeb učitelů byly připraveny aplikace jak z Windows Store (Lego Spike, EV3, Minecraft Edu, …), Win32 aplikace (Adobe Acrobat Reader, Smart Notebook, Didakta), ale i odkazy na webové stránky (Ucebnice.online). Tyto programy byly připnuty do Startu pro rychlejší přístup.

ICT koordinátor školy byl seznámen s prostředím Intune for Education, které je speciálně vytvořené pro školní prostředí a umožňuje rychlou a jednoduchou správu zařízení a instalaci aplikací.

Týden stačil, aby se proměnila celá škola. Zjednodušila se správa zařízení, sjednotilo se prostředí pro všechny uživatele. Zvýšila se bezpečnost a škola si nyní zvládá správu zařízení ve vlastní režii. Případné složitější zásahy jde vyřešit na dálku včetně případných reinstalací zařízení.

Pojďme spravovat školu moderně.