Snadné testování ve Windows

V době distanční výuky prudce stoupla popularita služby Microsoft Forms pro ověřování znalostí. Nebudu nyní ukazovat jak vytvářet testy a jak testy rozšiřovat žákům. Pokud nevíte jak Forms využívat doporučuji příručky, které jsou k dispozici na adrese: aka.ms/prirucky. Stejně tak doporučuji velkou databázi písemek, které vytvořili učitelé ze škol napříč českou republikou. Šablony písemek Microsoft Forms – Microsoft pro školství (skolstvi.ms)

Věc kterou bych vám chtěl ukázat je služba Take a Test (Účet pro testování). O jakou jde funkci? Tak prvně je potřeba připomenout, že nejde o žádnou převratnou novinku, ale o funkcionalitu, která je ve Windows od aktualizace 1609. Počítač v tomto režimu má následující omezení:

  • Uživatel vidí pouze test a nic jiného
  • Je deaktivovaná schránka systému
  • Nelze se přepnout na jinou webovou stránku
  • Nelze spustit jinou aplikaci
  • Uživatel nemůže sdílet, tisknout nebo nahrávat obrazovku, pokud to nepovolí učitel nebo administrátor
  • Uživatel nemůže měnit nastavení, připojovat další displeje atd.
  • Cortana je deaktivovaná

Nastavení Take a Test pro jeden počítač

Nastavit Take a Test je možné dvěma způsoby.

Nastavení speciálního testovacího účtu

Na počítači můžeme zřídit speciální testovací účet, který po přihlášení nám spustí konkrétní testovací stránku.

Otevřeme Nastavení – Účty – Přistup do práce nebo do školy a zvolíme související nastavení Vytvořit účet pro testování

Nastavení Take a Test

Na následující stránce přidáme účet pro testování. Je potřeba zvolit místní účet, který jsme si předem připravili. Zadat webovou adresu pro test. Může jít o adresu kvízu z MS Forms, OneNote sešit, nebo o jakoukoliv webovou stránku. V části Nastavení testování máme možnost vyžadovat tisk (povolení tisku, je potřeba mít na zvoleném účtu přidanou tiskárnu), Povolit monitorování obrazovky, případně povolení našeptávání.

Pokud se následně přihlásíte k danému účtu, automaticky se vám spustí zadaný odkaz a systém bude omezený jen na tuto stránku dokud nestisknete CTRL+ALT+DEL.

Nastavení pomocí upraveného odkazu

V prvním případě jsme vytvořili speciální testovací účet, ale co když chceme testovat a účet nemáme vytvořený?

Stačí nám upravit požadovaný odkaz na test. Odkaz je potřeba upravit do následujícího formátu:

ms-edu-secureassessment:<URL>#enforceLockdown

případně s dalšími parametry na konci odkazu:

&enableTextSuggestions – Povolit návrhy

&requirePrinting – Povolit tisk

&enableScreenCapture – Povolit monitorování obrazovky

Hotový upravený odkaz, můžete zpřístupnit žákům třeba v Teams. Ale protože není jednoduché si příkazy zapamatovat, tak si stačí zapamatovat odkaz: aka.ms/testovani a na této stránce si odkaz nechat vygenerovat.

Nastavení pro více počítačů

Jak, ale postupovat v případě, že potřebujete test spustit na více počítačích a současně uživatelé nemají účet k počítačům. I zde je řešení. Můžeme použít Microsoft Endpoint Manager, případně Intune for Education. Obě tyto cloudové technologie umožňují nastavení profilu zkuste test.

Intune for Education

Tato zjednodušená verze obsahuje nastavení ihned v základní nabídce pro konfiguraci dané skupiny. Přeci jen je určena pro školství, tak proč nastavení hledat. Pokud tedy zvolíme požadovanou skupinu Nastavení – Nastavení zařízení s Windows – Profily Zkuste si test – Přidat nový profil.

Nastavení Take a Test v Intune for Education

V Profilu nastavíme jen název profilu, název účtu (např. Host) a URL adresa. Potom nám stačí jen profil vytvořit a přiřadit skupině.

Microsoft Endpoint Manager

V Microsoft Endpoint Manageru najdeme nastavení v konfiguračním profilu s názvem Secure Assessment (Education). Nastavení je totožné s nastavením v Intune for Education. Více možností najdete pod nabídkou typ účtu. Lze použít AzureAD účet, lokální AD účet, místní účet případně místní účet hosta. Účet musí být zapsán ve formátu uzivatelskejmeno@tenant.com, doména\uživatelskéJméno, Názevpočítače\uživatelskéJméno.