Registrace nového zařízení do Windows Autopilot

Windows Autopilot je služba, která usnadňuje nasazení, resetování a údržbu zařízení ve školách bez větších zásahů IT správců. Pokud si pořídíte počítače velkých společností jako Microsoft, Acer, Dell, HP apod. máte možnost požádat o tzv. HW otisk jednotlivých zařízení, který můžete registrovat do služby Windows Autopilot Deployment. Jednotlivá zařízení potom stačí rozdat zaměstnancům a veškeré nastavení, instalace programů, tiskáren nebo třeba i připojení OneDrive disků a zálohování se nastaví automaticky.

Jak, ale postupovat v případě, že zakoupíte zařízení tzv. noname. Od firmy, která neposkytuje csv soubor s HW otiskem zařízení? HW otisk je možné získat pomocí PowerShell skriptu, ale normálně bych musel zařízení nakonfigurovat a následně např. resetovat do továrního nastavení, aby se mi zařízení registrovalo do Windows Autopilot.

Pojďme to udělat rychleji. Já budu mít snímky ze spuštění Windows 11, ale postup v případě Windows 10 je totožný.

Po zapnutí nového počítače se nám začne nastavovat první spuštění počítače. Hned na první obrazovce, kde se nastavuje země nebo oblast, stiskněte klávesu Shift + F10. Pro spuštění příkazového řádku.

V příkazovém řádku si spustíme PowerShell pomocí příkazu powershell. Spuštění programu poznáme podle začátku řádku, kde bude uvedeno PS. Následující příkazy provedou instalaci skriptu pro sejmutí otisku HW.

Set-ExecutionPolicy Bypass //Nastavení oprávnění spouštět skripty

Install-Script Get-WindowsAutoPilotInfo //Instalace skriptu pro otisk zařízení, je potřeba souhlasit s přidání repositáře a další požadavky

Get-WindowsAutoPilotInfo.ps1 -Online

Poslední příkaz doinstaluje modul, který vás připojí k Microsoft Endpoint Manageru a získaný otisk automaticky zaregistruje. Nový počítač je nachystaný.

Nyní již můžeme počítače předat uživatelům. Windows autopilot provede nastavení nových zařízení automaticky. Stačí jim pouze si zvolit zemi, klávesnici a připojit k internetu. Následně se jim, již zobrazí přihlašovací obrazovka vaší školy.

Po zadání uživatelského jména a hesla mají počítač nainstalovaný a připravený k práci. Současně se počítač zaregistruje ve vaší centrální správě.

Windows Autopilot je moderní a rychlý způsob nasazení počítačů ve firmách a školách.