Windows Autopilot, rychlé nasazení počítačů

Nákup nových zařízení do školy nemusí správci přinášet velké obtíže. V případě použití Windows Autopilot mu zařízení nemusí vůbec projít rukama.

Co je to Windows Autopilot?

Windows Autopilot je sada technologií, které slouží k nastavení a konfiguraci nových zařízení, aby byla připravena k použití přímo uživateli.

S Windows Autopilot můžete:

  • Automaticky připojit zařízení k EntraID, případně k lokální AD.
  • Automaticky zaregistrovat zařízení do Microsoft Intune.
  • Automaticky nastavovat konfiguraci zařízení a bezpečnostní politiky zařízení.

Jak funguje Windows autopilot?

V praxi si to ukážeme na příkladu z naší školy.

Do naší školy jsme je zakoupili 30 mobilních zařízení Acer s operačním systémem Windows 11SE pro žáky 1. stupně. Windows 11SE je nový operační systém od Microsoftu, který je určen hlavně pro základní školy. Stejně tak, ale můžete použít zařízení s Windows 10 Pro nebo Windows 11 Pro.

Při objednání zařízení jsem našemu partnerovi sdělil ID našeho tenantu a ten následně zajistil, aby se zařízení zaregistrovala v tenantu naší školy ještě před samotným dodáním do školy.

Pro zařízení jsem si vytvořil novou skupinu, do které se zařízení automaticky zařadila. K této skupině byl přidělen zřizovací profil, který nastavoval první spuštění počítače.

Dodávka do školy

Po dodání počítačů do školy je stačilo rozdat žákům, kteří je vybalili a spustili.


Zařízení po připojení k internetu pozná, že je registrováno u naší školy a stáhne si konfigurační profil. Ten zajistí registraci do EntraID, vše automaticky, bez zásahu uživatele.

Vybalení, prvotní instalace a konfigurace celé mobilní počítačové učebny nám zabrala jen 45. minut. A protože je instalace velmi uživatelsky přívětivá, zvládli jsme to s žáky 5. ročníku.

Windows autopilot vám pomáhá nejenom při zřizování nových počítačů, ale i při jejich obnovování v případě nějakých obtíží.

V případě, že budete pořizovat nová zařízení do školy, požadujte od vašeho dodavatele registraci zařízení pro Windows Autopilot. Renomovaní dodavatelé by s tím neměli mít potíže a zprovoznění vašich nových zařízení bude mnohem rychlejší.